Boomtechnisch adviseur (Gemeente Tilburg)

Ondersteuning bij boomtechnische vraagstukken en het verzorgen van de beoordeling van interne kapvergunningsaanvragen.

Groentechnisch adviseur (Gemeente Hoeksche Waard)

Ondersteuning bij groengerelateerde vraagstukken in de openbare ruimte met een specialisatie in bomen.

Groeiplaatsonderzoek (Gemeente Oss)

Onderzoek naar de standplaats en toekomstverwachting van de aanwezige laanbeplanting langs de Dorpenweg in Haren. Hierbij is de aanwezigheid en ontwikkeling van essentaksterfte meegenomen.

Windmolenpark Elzenburg (Gemeente Oss)

Organisatie van landschapsverbeterende maatregelen rondom de ontwikkeling van windmolenpark Elzenburg. Gericht op groene compensatie en landschappelijke inpassing.

Boomtaxatie Mijnsheerenland

Nulmeting en taxatie van de aanwezige laanbomen naar aanleiding van de voorgenomen kapwerkzaamheden van Waterschap WSHD en Provincie Zuid-Holland.

Landschapsplan Heeswijk - Dinther

Planvorming en ontwerp rondom de nieuwbouw van een Ruimte-voor-Ruimte woning in Heeswijk-Dinther.

Projectleiding Natuur op Erven (Gemeente Oss)

Projectleiding binnen ‘Natuur op Erven’, een provinciale opgave vanuit de Provincie Noord-Brabant ter versterking van de Natuur en Leefgebieden in de provincie.

Ondersteuning vakspecialist bomen (Gemeente ’s-Hertogenbosch)

Ondersteuning bij groengerelateerde vraagstukken in de openbare ruimte aan de vakspecialist bomen.

Landschapsontwikkeling Kasteel Haanwijk

Voor Brabants Landschap is de inrichting en landschappelijke inpassing van het parkeerterrein bij Kasteel Haanwijk opgesteld.